جولای 30, 2017

نصب پروژه كاظمين

نصب وراه اندازی سیستم های صوتی مناره های   خلاصه ی پروژه: موضوع   گزارش پروژه نصب سیتم صوت منارهای حرمین کاظمین مدت نصب پروژه   […]