پروژه جهاد اقتصادی

جهاد در ادبيات ديني به معناي نقطه تلاقي و درگيري دو جبهه حق و باطل يا نور و ظلمت در همه عرصه هاي تاريخي، اجتماعي و فردي است. اين درگيری و مبارزه، از نقطه آغاز خلقت تا قيام قيامت وجود دارد و هر مخلوقی، لاجرم يا در خدمت جبهه حق است يا در خدمت جبهه باطل، و هر دو جبهه هم از سوی خداوند متعال، مورد امداد قرار می­گيرند.

هيچ مخلوقي وجود ندارد كه فعل و اثر او، يا در خدمت جبهه حق و يا در خدمت جبهه باطل و يا دارای اثر مشترك بر هر دو جبهه نباشد. البته سهم تأثيرهای مخلوقات، متفاوت است و به­ ويژه، ائمه حق يا ائمه باطل، ازسهم تأثير اصلی و محوری برخوردارند و دارای اثرگذاري شامل و حاکم میباشند.

جهاد در عرصه­های مختلف سياسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، اقتصادی و ... قابل تعريف است و مصداق دارد. جهاد اقتصادي در نگاه مورد نظر، ملاحظه اثر و كاركرد اقتصادی هر مصنوع و مخلوق،با توجه به اثربخشي­اش در کمک به جبهه حق و مبارزه با دشمن در اين عرصه است.

جهادگر اقتصادي، به کسی اطلاق می­شود كه سود و زيان و رشد و تعالي اقتصادی جبهه حق و ضرر اقتصادی جبهه باطل را در عمل خود لحاظ مي­كند و هيچ­گاه در توليد و مصرف خود،به دنبال سود شخصي و غفلت از سود جامعه اسلامي نيست؛ بلكه به اعتلاي اقتصادی جامعه اسلامی و افزايش اقتدار كشورهاي اسلامي و مستضعفين عالم و نابودي جبهه استکبار، و در نهايت، به دنبال تقرب بيش­تر نسبت به خداوند متعال در اين ساحت از حيات اجتماعی است.

انسان جهادگر اقتصادی مثل يك شطرنج‏باز ماهر بايد همه احتمالات ممكن را در يک کار اقتصادی در نظر بگيرد تا مبادا آن­چه را که انجام می­دهد مستقيم يا به صورت غيرمستقيمدر جهت اقتدار مادی جبهه باطل قرار بگيرد، او تا حد امكان بايد امکان بهره‏برداري از رفتارهای اقتصادی را توسط دشمن به صفر برساند.

%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af%db%8c11
%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af%db%8c12
%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af%db%8c51
%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%af%db%8c31
 
photo_2016-11-08_01-28-31